Thursday, June 27, 2013

Våre Offisielle Kanaler

Denne teksten ble først publisert som en kronikk hos Computerworld Norge 26.06.2013.


Da Evernote med sine 50+ millioner brukere ble hacket i mars i år, benyttet de en ekstern partner for å varsle sine brukere via epost. Evernote ble i løpet av få timer oversvømmet med meldinger fra brukere i ulike kanaler,  med rapporter om et mulig storstilt phishing angrep. Årsak?  De hadde mottatt mail som ikke kunne spores tilbake til Evernote som avsender, alt kom fra en ukjent tredjepart. Det fantes ingen informasjon på nett hos Evernote som opplyste om at de brukte denne eksterne leverandøren.

Monday, June 17, 2013

We are here.

Dear anyone who operates websites & services online, who operate in various channels to keep in touch with your customers: PLEASE give me easy options for verifying that you are actually... you. If you dont, it is very easy for paranoid people like me to disregard almost anything appearing as "you" as phishing or malware attempts.

Thursday, June 13, 2013

New video: Configuring strong & memorable PIN codes on your iPhone


Ok, so I've reached the point where I had to make this video. There are just way too many people out there who believe a 4-digit PIN is the only "passcode" option available on their iPhone, iPod & iPad. It's not.

Using a password on a (small) mobile device can be a pain in the ass, but you can still use a "password" to unlock your device. Watch this video to see how I create and use a longer PIN code, while making it very simple to remember.

- Stronger PIN code
- Easy to enter
- Easy to remember

What else do you want? :-)

Sunday, June 09, 2013

Sikker politisk epost

Valgkampen er i gang, ingen tvil om det. Partiene og ikke minst partilederne er godt i gang med taler, ønsker, kritikk av sine opponenter og ikke minst mange lovnader med forbehold.

Nå har en "overvåkingsskandale" slått ned i USA, allerede behørig dekket av media og kommentert også her hjemme.

Her er et lite tips til programpartiene som hverken er populistisk, politisk farget eller kontroversielt: gi oss sikrere kommunikasjon ved bruk av epost i offentlig forvaltning. Det er blant de svært enkle tiltak å gjennomføre, det krever ingen gigantiske IT-prosjekter, og det er ingen alternativer å vurdere utover Ja/Nei.