Thursday, May 10, 2012

Forbud mot skimmingutstyr

[Klikk på bildet for full størrelse]
Navnet på denne bloggposten + bildet over bør være en god indikasjon på hva denne bloggposten handler om. Legger jeg til endringen i straffelovens § 186, som annonsert i pressemelding 151-2010 fra Justis- og Beredskapsdepartementet 10. desember 2010, så kommer vi enda nærmere.


I januar 2012 var jeg en kort tur i USA, og i nærmeste Apple butikk kjøpte jeg denne lille dingsen for 10 dollar. Et lovlig produkt i USA, fra et kommersielt selskap (Square) som tilbyr håndtering av kredittkort transaksjoner til hvem som helst. Ved å laste ned og installere deres applikasjon på f.eks. iPhone eller en Android mobiltelefon, så kan eieren ta betalt fra hvem som helst ved bruk av kredittkort. I praksis er denne dingsen bare en liten kortleser, som leser av kortets data og sender det inn til mobiltelefonen via mikrofoninngangen. Gratis leser, ingen faste avgivter, bare et ørlite gebyr på 2.75% av alle transaksjoner. Løsningen fra Square kan kun benyttes i USA pr mai 2012.

Etter alt jeg vet finnes det ikke noen tilsvarende løsning som kan benyttes av private i Norge i dag, hvor man leser av magnetstripen. Ingenting å være lei seg for der, magnetstripen liker vi jo ikke sikkerhetsmessig. Svenske iZettle har en teknologisk mer oppdatert løsning gjennom en fysisk større kortleser (for chip), og tjenesten er tilgjengelig også i Norge. Jeg kan bekrefte at den fungerer strålende.

La oss hoppe tilbake til pressemeldingen. Nå skal man jo ikke legge for mye i en pressemelding, de er ikke nødvendigvis alltid skrevet av kompetent personell, for å si det slik. Første setning jeg vil kommentere derfra lyder slik:
Av dommen fremgikk at straffeloven ikke rammet den som hadde utstyr som kunne brukes til såkalt skimming, eller til produksjon av falske bankkort dersom utstyret var skaffet i utlandet og brakt inn i Norge.
Her står det "utstyr som kunne brukes til såkalt skimming". Det skal vel i praksis tilsi enhver kortleser/skriver det, uansett om den er plassert i en minibank, betalingsterminal, innsjekken på flyplassen eller adgangskontrollen på jobben det?

Så siterer jeg justisministerens utsagn fra pressemeldingen:
Utstyret har kun et illegalt formål og det var derfor klart at all form for anskaffelse og besittelse av skimmingutstyr måtte kriminaliseres.
Er det slemt av meg å koble disse 2 setningene sammen? Blir ikke mange kortlesere eller -skrivere igjen her i landet da? Men som sagt; dette er jo bare en pressemelding og et utsagn på web. Lovteksten er den som teller, spesifikt straffelovens paragraf 186:
§ 186. Den, som til forberedelse av dokumentfalsk tilvirker, erverver, innfører, utfører, overdrar, besitter eller oppbevarer falsk segl, stempel eller merke eller andre gjenstander, som tilkjennegir seg som bestemte til å benyttes til ettergjørelse eller forfalskning, eller i slik hensikt tilvender seg et ekte segl, stempel eller merke, eller som medvirker til det, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.
Jeg har lest den noen ganger nå, og jeg lurer fortsatt på hvordan man skal tolke "tilkjennegir". Her navngis gjenstander, som er korrekt for skimmingutstyr. Det at slikt utstyr skal tilkjennegi seg til å benyttes til ettergjørelse/forfalskning er jeg litt nysgjerrig på. Kreves det noen spesiell farge? Har størrelse noe å si? Er det dersom enheten fremstår som "skjult"? Blir det en individuell vurdering i hver sak som kommer opp for retten?

Enkelt oppsummert: Er Square kortleseren som jeg har kjøpt i USA å anse som skimmingutstyr, siden den ikke kan brukes til noe annet i Norge? Hva om Square etablerer sin tjeneste også for Norge gjennom software oppdatering? Den er ikke skjult, den ser ikke nevneverdig farlig ut, den kan brukes til mange lovlydige formål og jeg har - selvfølgelig - kun de beste intensjoner?

Hva så med alle andre magnetstripe lesere på markedet i Norge?

Mye man kan lure på her i verden, ingen tvil om det.

4 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. En bra artikkel som setter fokus på et problem som koster fellesskapet mye penger hvert år! For orden skyld er linken til dommen som satte i gang prosessen som satte i gang en av de raskeste lovendringer i nyere tid : http://www.lovdata.no/nyhet/2010/20101019-2096.html

  Lovtekster er ofte vanskelige å lese da språket skal være presist. http://snl.no/rettsspr%C3%A5k./lovspr%C3%A5k .

  Den forrige utgaven av 186 lød som følger:
  Den, som til Forberedelse af Dokumentfalsk forfærdiger eller anskaffer falsk segl, stempel eller merke eller Gjenstande, der tilkjendegiver sig som bestemte til at benyttes til Eftergjørelse eller Forfalskninger, eller i saadan Hensigt tilvender seg et ægte Segl, Stempel eller Merke, eller som medvirker hertil straffes med bøter eller med Fængsel indtil 3 Aar.

  Vi ser her at biten med tilkjennegir ikke er endret. Tilkjennegi kan tolkes som "gi uttrykk av". Denne lovendringen er tiltenkt å også fange innførsel av "skimmingutstyr" eller tilsvarende.

  I Norge er det slik at retten må ta en egen vurdering ut i fra de bevis som legges frem i alle saker.

  Nå er det slik at du må lese hele paragrafen i ett, det er ikke slik at man uten videre kan plukke ut en delsetning i en paragraf og vurdere den for seg selv. Her er et av kravene i loven at "andre gjenstander" kan knyttes til "forberedelse av dokumentfalsk". Videre er det også et krav om disse andre gjenstander er "bestemte til å benyttes til ettergjørelse eller forfalskning". Det å ha en magnetstripeleser i seg selv er nødvendigvis ikke straffbart, da det i seg selv kun oppfyller kravet "andre gjenstander". Det kreves mer enn det.

  I Norge er det slik at vi følger det akkusatoriske prinsipp - der det er påtalemyndigheten som skal føre bevis for det straffbare forhold.

  Så lenge du har dine gode intensjoner og kun kortleseren tror jeg du ikke trenger å bekymre deg nevneverdig for å bli dømt etter den endrede paragrafen i Straffeloven.
  Tilkjennegir åpner for et tolkningsrom, dette rommet må man gå til forarbeidene - eller til fremtidige

  ReplyDelete
 3. Slik jeg kjenner det norske rettsvesenet så er kortlesere lovlig. Dersom du limer fast kortleseren til et plastdeksel som minner om fronten på en minibank og også limer på et pin-hole-kamera på den så åker du inn. :) (Eller.. Ikke åker inn da, men blir kanskje dømt. ;)

  ReplyDelete
 4. Prøvde å legge inn et tilsvar tidligere i dag - men det er blitt borte..?

  Blir derfor en litt nedkortet variant. ¨

  Her er dommen som medførte en av de raskeste endringene i straffeloven: http://www.domstol.no/upload/HRET/Avgj%C3%B8relser/2011/saknr2011-1181(anonymisert).pdf

  Den gamle loven lyder som følger:
  Den, som til Forberedelse af Dokumentfalsk forfærdiger eller anskaffer falsk Segl, stempler eller merke eller andre Gjenstande, der tilkjendegiver sig som bestemte til at benyttes til Eftergjørelse eller Forfalskning, eller i saadan Hensigt tilvender seg et ægte Segl, Stempel eller Merke, eller som medviker hertil straffes med bøter eller med Fængsel indtil 3 Aar.

  Lovtekster er ofte kompliserte å lese fordi de også skal være presise ( og ofte er skrevet for lenge siden ). Vi kan av dette se at den nye bestemmelsen er en liten modernisering av språket, men den viktigste endringen er nå at innførsel av slikt utstyr som kan brukes til skimming nå er straffbart. Ordet tilkjennegi var med i den gamle teksten.

  Dette ordet betyr å utgi seg for å være.

  For å forstå hva denne paragrafen betyr må man lese hele under ett, det nytter ikke å trekke ut kun "gjenstand". For å kunne straffe noen for dette lovbruddet er det her også krav om forberedelse til dokumentfalsk og gjenstanden må "tilkjennegi seg som bestemte til å benyttes" dvs at den må på en eller annen måte utmerke seg som rettet mot kopiering eller forfalskning.

  Tror ikke du trenger å bekymre deg så lenge du har de beste intensjoner. Vi har fortsatt det akkusatoriske prinsipp i Norge, det vil si at påtalemyndigheten må presentere bevis for det straffbare forholdet. Det er ikke du selv som må bevise at utstyret er tiltenkt benyttet til lovlig formål.

  Vel, det ble en kort gjengivelse av ett litt lengre innlegg jeg forsøkte å lage tidligere i dag.

  ReplyDelete

All comments will be moderated, primarily for spam. You are welcome to disagree with my posts of course.