Saturday, February 12, 2011

Facebook, sikkerhet og apper


Min kollega Terje Karlsen leste mitt blogginnlegg Bedre sikkerhet når du bruker Facebook, og sendte meg en kommentar på den. Etter avtale med Terje har jeg valgt å publisere hans kommentar som et eget innlegg, et innlegg som spesielt apputviklere til Facebook bør merke seg.

Hei Per!
Muligheten for å alltid kjøre HTTPS når en benytter Facebook – dersom tilgjengelig er vel og bra, men undertegnede er grunnleggende skeptisk til første versjon av all programvare og da spesielt ift sosiale medier som tilbyr bedre sikkerhet. Jeg utførte dine anbefalte endringer og fikk mail da jeg logget på med jobb-pc første gang. Navnet jeg oppga ble også registrert på profilen min:


Mange brukere benytter Facebook til spill, og det viser seg at dersom en etter å ha logget inn på Facebook velger et spill vil en få opp denne meldingen:


De fleste brukere vil da tenke at ok, jeg er på et sikkert nett så det spiller ingen rolle, og velge fortsett. Det man imidlertid IKKE får beskjed om er at Facebook da fjerner krysset for sikker nettsurfing:Med andre ord har en fått endret sin sikkerhetsinnstilling uten å få tydelig melding om dette. Endringen vil da påvirke all bruk av Facebook, ikke bare i denne sesjonen eller på denne maskinen, og urutinerte brukere vil tro at de benytter HTTPS hver gang. Ikke bra Facebook!!!

No comments:

Post a Comment

All comments will be moderated, primarily for spam. You are welcome to disagree with my posts of course.